Badings – Oeuvre

Henk Badings was een Nederlands componist die op Java geboren werd. Hij leefde van 1907 tot 1987. Zijn jeugd bracht hij door in Gorinchem, waar hij eveneens zijn eerste vioollessen ontving. Behalve zijn liefde voor muziek, had hij aandacht voor schilderen, dichten en wiskunde. Voordat hij zich geheel aan de muziek zou gaan wijden studeerde hij af als ingenieur en werd wetenschappelijk medewerker aan de Technisch Hogeschool in Delft.

Na de studie compositie werd Badings leraar aan zowel het conservatorium van Amsterdam als dat van Rotterdam. Ook zou hij directeur van het Koninklijk Conservatorium in Den Haag worden.

In 1954 werd hij benoemd tot leraar compositie aan de Orgel Academie te Haarlem.

Vanaf 1932 verschenen zijn eerste composities, waaronder een Celloconcert en Symfonie 1. De werken werden uitgevoerd door het Concertgebouworkest onder leiding van Eduard van Beinum. Enkele jaren later verschenen zijn Symfonie 2 en Vioolsonate. Deze eerste periode wordt gekenmerkt door donkere toonkleuren, uitgebreide chromatiek en het gebruik van de octotonische toonladder (= 8 tonen in plaats van de gebruikelijke 7 tonen). Later, vanaf 1940 worden zijn werken helderder van structuur, melodieuzer. Weer later ging hij aan de slag met het 31-toonstelsel, waarbij het octaaf in 31 tonen wordt verdeeld. Hij zou eveneens gebruikmaken van de kiemcel-techniek (klein muzikaal motief dat zich later meer en meer uitbreidt).

Misschien wel door zijn technische achtergrond werkte hij in het Philips Natuurkundig Laboratorium aan elektronische muziek (1956 -1964). In deze omgeving ontstond ook zijn ballet Kaïn en Abel. Ondanks zijn nogal progressieve werkwijze bleef Badings trouw aan melodie, harmonie en ritmiek. 

Behalve elektronische muziek componeerde Badings symfonieën, filmmuziek, opera, kamermuziek en werken voor blaasorkest. Ook werkte hij met een computer en het 31-toons-orgel van Fokker.

Luister eens naar zijn Symfonie 6, de Psalmensymfonie (1953)

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

BADINGS OEUVRE NUMMER 974