Beethoven – Egmont

In 1810 voltooide Ludwig van Beethoven (1770 – 1827) muziek bij het treurspel dat  Johann Wolfgang von Goethe in 1788 schreef over het leven en heldendaden van de Nederlander Graaf van Egmont (1522 – 1568). In de periode vlak voor het begin van de tachtigjarige oorlog was Egmont generaal en staatsman in de Nederlanden.  Als overtuigd katholiek keurde hij de beeldenstorm van 1566 af. Hij zwoer trouw aan Fillip II, de Spaanse koning. Ondanks zijn onschuld werd hij gevangen genomen en onthoofd. De dood van Egmont leidde tot veel protesten en afkeer van de Spanjaarden.

Onmiskenbaar Beethoven zo klinkt de Egmont ouverture, het openingsstuk en meest gespeelde onderdeel uit de complete toneelmuziek.  De ouverture, krachtig en explosief, is nog geheel in de trant van de vermaarde vijfde symfonie welke Beethoven in 1808 componeerde. De toneelmuziek bij Egmont, opus 84, bestaat uit tien delen maar wordt zelden integraal uitgevoerd. De ouverture blijft de topper! De kunstcritici waren lovend over het werk.

Beethoven componeerde zijn muziek tijdens de oorlogshandelingen van Napoleon. Beethoven was razend op Napoleon. Hij had dit al eerder laten blijken door het verscheuren van het titelblad van zijn derde symfonie, Eroïca uit 1804. Op dit titelblad prijkte eerst de naam Bonaparte.

BEETHOVEN EGMONT OUVERTURE NUMMER 587