Beethoven – Mis in C

Ludwig van Beethoven werd in 1770 geboren in het Duitse Bonn, hij stierf in 1827 in Wenen. Beethoven werd bekend als componist van machtige symfonieën, pianowerken en kamermuziek. Later legde hij zich ook toe op gewijde muziek. Zijn meeste geliefde religieuze compositie is de Missa Solemnis uit 1824 (zie archief).

In 1807 was de première van de Mis in C-opus 86 in Eisenach. De mis was tot stand gekomen door een opdracht van prins Nikolaus Esterházy. Tijdens de première bestonden koor en orkest uit leden van de prins. Tijdens hetzelfde concert werd voor het eerst Beethovens later zo beroemde Symfonie 5 uitgevoerd.

Joseph Haydn (1732 – 1809) die als kapelmeester en componist in dienst was bij de prins componeerde jaarlijks een mis totdat zijn gezondheid dit niet meer toeliet. Beethoven bewonderde en bestudeerde de missen van Haydn, hij noemde ze zelfs meesterwerken. Vanzelfsprekend liet hij zich inspireren door de missen van Haydn.

Niet iedereen leek tevreden over Beethovens eerste mis, zowel de opdrachtgever als de critici. Er heerste al ontevredenheid over de repetities waar de zangers lang niet altijd kwamen opdraven. Eens gebeurde het dat er slechts 1 alt aanwezig was. 

Kyrie – Gloria – Credo – Sanctus – Agnus Dei

BEETHOVEN MIS IN C NUMMER 863

Nota bene

Eenmaal deed Beethoven Nederland aan, dat was in 1783, toen vond hij het welletjes. Slechts 12 jaar was hij, en toen al had hij een grote mond. Hij had het niet zo op de Hollanders. Hij klaagde over zijn honorarium. Duitendieven noemde hij de organisatoren die hem hadden gecontracteerd. Hij was opgetreden in privésalons in Den Haag en Rotterdam. Het was de enige en laatste keer dat hij Nederland bezocht. Hij was er trouwens met zijn moeder.