Belgische Componisten 1

Jacob Obrecht (zie afbeelding) werd in Gent geboren, dat was in 1457, hij stierf in 1505 in het Italiaanse Ferrera. Deze Vlaamse componist was zoon van een stadstrompettist. Rond 1480 was hij actief als koorleider en componist in de Sint-Gertrudiskerk te Bergen op Zoom. Weer later wordt hij aangesteld als kerkmusicus in de kathedraal van Kamerijk. Een aantal jaren later treft men hem in dezelfde functie aan te Brugge. Obrechts mis L’homme armé werd geschreven voor vier stemmen zonder enige instrumentale begeleiding. Als basis voor deze mis gebruikte hij een volkslied dat in die tijd bekend was: L’homme armé. Obrecht was een meester in de polyfonie.

Luister ook naar zijn Salve Regina.

Johannes Ockeghem was een Vlaams componist. Hij werd geboren tussen 1410 en 1425 en stierf in 1497. Aanvankelijk was hij koorzanger aan de Lieve Vrouwenkerk in Antwerpen. Maar in 1452 pikte de Franse koning hem daar weg om daar als zanger en componist tot zijn dood aan het Franse hof te werken. Met het componeren voor het hof verdiende hij veel geld. Later vanaf 1463 mocht hij zich kanunnik (koorheer) noemen van de Notre Dame. Ockechem componeerde missen, motetten en chansons. Hij was een meester in de polyfonie. Een voorbeeld hiervan is zijn Missa Prolationum. Behalve deze mis schreef hij een Ave Maria, Requiem, Salve Regina e.a.

Josquin des Prez

Met tal van bijnamen werd de Zuid-Nederlandse componist en zanger Josquin des Prez (1450-1521) tijdens zijn leven geëerd. ‘De ware meester der muziek’, werd hij genoemd, of ‘Prins van de muziek’. Hij was de belangrijkste laatmiddeleeuwse componist en een meester van de polyfonie. Voor tijdgenoot Luther (1483-1546) was er geen betere musicus. ‘Des Prez is de meester der tonen’, aldus Luther. De werken van Des Prez waren meestal van religieuze aard. Vermoedelijk is Des Prez geboren in de buurt van het Belgische Doornik, dicht bij de Franse grens. Eerst was hij zanger in de kathedraal van Milaan, daarna lid van het pauselijke koor in Rome en tenslotte hofcomponist van Lodewijk XII in Frankrijk. Josquin schreef meer dan honderd Motetten, waaronder Ave Maria, Stabat Mater dolorosa, Miserere en Salve regina. Verder componeerde Josquin verschillende missen, waaronder de beroemde Missa L’homme armé.

Orlandus Lassus

Orlando di Lasso (1532 – 1594), ook wel Lassus genoemd, was een Zuid Nederlands componist. Er is niet veel over hem bekend. Wel weten we dat hij koorknaap was aan de Sint-Nicolaaskerk te Bergen (Fr: Mons), de hoofdstad van de Belgische provincie Henegouwen. In 1556 werden in Antwerpen zijn eerste vocale werken (vier- en vijfstemmig a capella) uitgegeven. In hetzelfde jaar kwam hij in dienst bij hertog Albrecht von Beieren in München, waar hij tot zijn dood zou blijven werken. In Frankrijk bestelde koning Karel balletten bij hem. In 1570 werd hij in de adelstand verheven.  Als componist looft men Di Lasso vooral om zijn Motetten. Hij schreef er honderden! Andere religieuze muziek van deze veelschrijver zijn meer dan 50 Missen, Requiems, Magnificatten, Passies, Psalmen Davids. (De Missen van Di Lasso waren soms gebaseerd op Franse chansons, waarvan sommigen obscure teksten bevatten.)

BELGISCHE COMPONISTEN 1 NUMMER 944