Binchois – Oeuvre

Gilles Binchois werd rond 1400 geboren in Bergen (België -Henegouwen), hij stierf in 1460. Vaak wordt hij in één adem genoemd met Guillaume Dufay (archief). Zijn specialiteit was de vocale polyfonie, behorende bij de Vlaamse Polyfonie of Nederlandse School. Het knappe van zijn polyfone composities was de eenvoud en sterke melodie. Hij werkte bij Filips de Goede, de Hertog van Bourgondië. Verder is bekend dat zijn standplaatsen Bergen en Brugge waren. In Bergen was hij organist van de Sint-Waldetrudiskerk.

In zijn tijd was Binchois een beroemd man. Zowel zijn tijdgenoten componisten Johannes Ockechem als Guillaume Dufay schreven bij zijn dood een indrukwekkende klaagzang.

Zijn oeuvre bestaat uit kerkmuziek en hoofse liefdesliederen. Er is van zijn werk veel verloren gegaan. Er zijn delen van een Magnificat en een Te Deum van hem bewaard gebleven. Vaak gebruikte hij zijn muzikale vondsten in verscheidene andere composities. Van zijn liederen noemen we De plus en plus, Amours merci, Triste plaisir et douleureuse joye en Filles á marier.

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

BINCHOIS OEUVRE NUMMER 839