Britten – Peter Grimes

Als kind was de Engelsman Benjamin Britten (1913 – 1976) reeds componist. Hij componeerde toen al een paar honderd werkjes. Als volwassen man bewerkte hij sommige van deze jeugdwerkjes voor zijn Simple Symphony. Om kinderen met klassiekemuziek vertrouwd te maken schreef hij zijn inmiddels beroemde Young person’s guide to the orchestra.

Britten hield van de zee. Jarenlang woonde hij samen met zijn partner, de tenor Peter Pears in het plaatsje Aldeburgh aan de Engelse oostkust.

De liefde voor de zee en kustplaatsjes bracht hem tot het schrijven van veel stukken waarin de zee in het middelpunt staat. Zo ook in zijn opera Peter Grimes (1945). Deze opera speelt zich af rond 1830 in een klein vissersplaatsje aan de oostkust van Engeland. Het werk kent geen ouverture maar wel vier Sea interludes (letterlijk: Zee-tussenspelen). Britten maakte van deze tussenspelen een zelfstandige suite: Sea interludes. Vier delen kent het werk: 1 Dawn – 2 Sunday morning – 3 Moonlight – 4 Storm. De suite duurt ongeveer 17 minuten.

In 1973 was de premiere van een andere opera van Benjamin Britten, Death in Venice, naar het verhaal van Thomas Mann uit 1912.

Hoofdrolspeler in de opera is de visser Peter Grimes die er van verdacht wordt zijn leerjongen gedood te hebben. Tijdens het eerste toneel, met strand, kerk en gerechtsgebouw op de achtergrond, werkt visserman Grimes aan zijn boot. Hij krijgt tegen de wil van de bevolking hulp aangeboden door een leerjongen uit het weeshuis. Gezien een verwonding aan de hals, is de leerjongen al direct met de ruwe Grimes in aanraking gekomen. Als de onderwijzeres dit bemerkt en er een opmerking over maakt, komt ook zij met de harde hand van Peter Grimes in aanraking. Grimes en zijn leerjongen varen op zondag uit. Kerkgangers maken hier opmerkingen over en over het feit dat Grimes’ geschreeuw in de dienst te horen was. Het tweede toneel laat de hut van Peter Grimes zien. Zijn omgeslagen boot hangt op de top van een rots. De leerjongen valt van de rots te pletter. Grimes wordt van moord verdacht en door de bevolking van het vissersplaatsje gezocht. Als hij wordt gevonden, herkent hij de mensen niet; Grimes is krankzinnig geworden. Hij vaart uit en brengt zijn boot tot zinken.

BRITTEN – SEA INTERLUDES NUMMER 247