Clemens non Papa

Jacob Clemens non Papa was een renaissance componist uit de vroege Nederlanden. Hij leefde van 1510 tot 1555 en was werkzaam in Brugge en Antwerpen. Als muzikant en zanger werd hij benoemd aan de Donaaskerk in Brugge, dat was in 1544. Daarna vertrok hij naar Antwerpen om samen te werken met Tielman Susato (zie archief), een van de eerste muziekdrukkers. Ook laat hij zijn composities bij Susato drukken en uitgeven, waaronder een Requiem, 200 motetten, driestemmige psalmen en zijn inmiddels beroemde Souterliedekens (159 totaal). Met dit oeuvre zou Clemens non Papa een van de belangrijkste en meest productieve componist van zijn generatie zijn geweest. In de jaren 50 van de 16e eeuw werkt hij als musicus aan het hof van Filips II.

De Souterliedekens (souter = psalter = psalm) worden in 1540 uitgegeven. Het betreft een volledige verzameling meerstemmige Nederlandse psalmvertalingen. De eenstemmige hoofdmelodieën waren veelal ontleend aan populaire liederen.

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

CLEMENS NON PAPA OEUVRE NUMMER 846