Dufay – L’homme armé

Guillaume Dufay (1397 – 1474) werd in het Vlaamse Beersel (bij Brussel) geboren. Als puber zong hij in het kerkkoor van Kamerijk. Later werd hij in de kerk van Kamerijk diaken. Op 23jarige leeftijd zocht hij zijn geluk in Italië. Hij werkte daar als hof componist. In 1428 wordt hij tot priester gewijd en komt als zanger in dienst bij het pauselijk kapel. Later keert hij als een beroemd componist terug naar Kamerijk.

Men noemt Dufay een overgangscomponist van de middeleeuwen naar de renaissance. Men beschouwt hem als een van de belangrijkste componisten van de 15e eeuw. Zijn specialiteit was polyfone muziek voor zangstemmen, zowel geestelijk als wereldlijk. Voor het componeren van verschillende missen gebruikte hij als uitgangspunt een wereldlijk lied. Zo’n mis werd dan vernoemd naar dit lied. Een voorbeeld hiervan is de mis L’homme armé (gewapende man). In tal van missen klinkt dit soldatenlied als uitgangspunt. In andere missen gebruikte Dufay een gregoriaans gezang als basis. Een regelmatig uitgevoerd werk van Dufay is de Maria hymne Ave Maris Stella.

DUFAY L’HOMME ARMÉ NUMMER 792