Dunstable – Oeuvre

De Engelsman John Dunstable werd in 1390 in Londen geboren, hij stierf daar in 1453. De componist was werkzaam in de late middeleeuwen en vroeg renaissance. Hij was een vermogend man die landgoederen en huizen bezat. Hij werkte voor Koningin Johanna van Engeland. Hij was de eerste Engelse componist die bekendheid verwierf op het vaste land van Europa. In diverse Europese steden zijn manuscripten van hem gevonden. In tegenstelling tot collega’s uit zijn tijd was hij geen geestelijke. Hij was gehuwd. 

Zijn oeuvre bestaat uit missen en kerkliederen veelal gebaseerd op gregoriaanse melodieën. Maar ook zijn er wereldlijke liederen van hem gevonden. In totaal zijn er tussen de vijftig en vijfenzeventig werken van hem bewaard gebleven. Kopieën zijn gevonden in Italië en Duitsland. Echter, veel van zijn muziek, mede door de Engelse Reformatie, is verloren gegaan.

Opvallend in de composities van Dunstable is het gebruik van de Isoritmiek (Isos = gelijk). In de oude meerstemmige muziek keert een bepaald ritme regelmatig in alle stemmen terug.

DUNSTABLE OEUVRE NUMMER 836