Froberger Oeuvre

De Duitse componist en klavecinist Johann Jakob Froberger (1616 – 1676) werd in Stuttgart geboren. Muziekonderricht ontving hij van zijn vader die kapelmeester was. Tijdens de dertigjarige oorlog (1618 – 1648) zwierf hij door geheel Europa. Deze godsdienstoorlog tussen de katholieken en protestanten speelde zich af in vrijwel alle Europese landen. Tijdens zijn reizen bezocht de kosmopoliet Froberger collega componisten, klavecinisten en adellijke figuren. Er bestaan zelfs cd’s met de titel Frobergers Reisen. De Nederlander Constantijn Huygens (1596 – 1687), zelf klavecinist, was een groot bewonderaar van hem en werd zelfs zijn vriend.

In 1637 toen de pest had toegeslagen in zijn ouderlijk huis vertrok hij naar Rome en volgde lessen bij de beroemde Frescobaldi (1583 – 1643). Weer later vestigde hij zich in Wenen waar hij een muziekpraktijk begon en verschillende werken componeerde. Hij wijdde bundels muziek aan de aartshertog van Oostenrijk Ferdinand III, tevens keizer van het Roomse Rijk met Toccata’s, Fantasieën, Suites, Capriccio’s, Canzones etc.

Hij was een belangrijk componist van klaviermuziek. Zijn muziek is programmatisch te noemen omdat hij gebeurtenissen uit zijn leven verklankt. Hij componeerde zowel in de Franse, Italiaanse als Duitse stijl. In zijn suites – hij schreef er 30 – wordt hij een voorloper van J.S. Bach (1685 – 1750) genoemd. Hedendaagse klavecinisten spelen zijn muziek graag.

FROBERGER OEUVRE NUMMER 558