Gabrieli – Canzones

De naam Gabrieli en Venetië zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden. Giovanni Gabrieli (1553 – 1612) was een leerling van zijn beroemde oom Andrea Gabrieli (1510 – 1586) die op zijn beurt een opleiding had gekregen van Adriaan Willaert (1490 – 1562), een belangrijk Zuid-Nederlandse componist die in 1527 aangesteld werd als kapelmeester van de beroemde kerk San Marco in Venetië. Willaert wordt beschouwd als de grondlegger van de zogenaamde Venetiaanse school.

De muzikanten, zangers en organisten van de Venetiaanse school zijn van groot belang geweest voor de ontwikkeling van het concert, de orgelkunst en later ook van de opera. Kortom: in de San Marco te Venetië werden voorbereidingen getroffen voor de latere klassieke muziek. De San Marco kerk, een imposante basiliek met Byzantijnse koepels was het hart van de Venetiaanse school.

Giovanni Gabrieli was kapelmeester en organist van de San Marco. Hij zette zijn koren en ensembles op de verschillende galerijen van de San Marco kerk. Dergelijke meerkorige of antifonale composities (wisselzang – vraag en antwoord) zijn kenmerkend voor de Venetiaanse school.

Gabrieli componeerde tussen 1597 en 1615 drie Canzones voor koperblazers. Canzone is het Italiaanse woord voor lied of chanson. Een instrumentale Canzona werd Canzona da sonar (lied om te spelen) genoemd. De Canzona wordt beschouwd als de voorloper van het concerto grosso en het concert.

GABRIELI CANZONES VOOR KOPERBLAZERS NUMMER 357