Haazen – Missa Luba

In 1953 vertrok de Belg Guido Haazen (1921 – 2004) als katholiek missionaris naar het toenmalige Belgisch-Congo. Hij kreeg de verantwoordelijkheid over een school, om daar het onderwijs in godsdienst en muziek naar een hoger peil te brengen. Hij bezocht ook stammen in de Kasai en Katanga regio’s. De missionaris raakte onder de indruk van het muzikale gevoel dat er onder de mensen leefden. Zeer getroffen werd hij door de godsdienstoefeningen die voornamelijk bestonden uit dans en muziek. Een kerkdienst in Congo was een feest!

Haazen bewerkte in zijn Missa Luba (1954) authentieke Afrikaanse volksliederen tot misdelen: kyrie, gloria, credo, sanctus, benedictus en agnus dei. (Luba, ook wel Baluba is een samenvatting voor een Bantoetaal.) De liederen die gebruikt worden in de Missa Luba zijn melodieën die van vader op zoon zijn overgegaan. Vaak gaat het om responsoriale liederen: vraag en antwoord of echo-imitaties.

Uit de bewoonde wereld werden Congolese jongeren opgetrommeld die al opgegroeid waren met radio en televisie. Er werden hedendaagse harmonieën onder de inheemse liederen gezet. Het resultaat waren goed in het gehoor liggende meerstemmige songs ondersteund door voornamelijk slaginstrumenten. Het koor dat door Haazen werd samengesteld bestond uit 45 jongens en een tiental leraren. Zij noemden zich De troubadours van Koning Boudewijn. Sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de Missa Luba over de hele wereld gegaan. Het werk is in verschillende versies op de plaat gezet en daarvan zijn er miljoenen verkocht.

HAAZEN MISSA LUBA NUMMER 159