Lully – Te Deum

Jean-Babtiste Lully (1632 – 1687) werd in Italië (Florence) geboren. Als jonge knaap leerde hij zowel viool als gitaar spelen. Dansen was eveneens een passie. Op 14 jarige leeftijd werden zijn muzikale talenten ontdekt en werd hij door een graaf meegenomen naar Parijs. Het grootste deel van zijn leven werkte hij als componist en dirigent aan het hof van Lodewijk XIV. Als 20 jarige danste hij samen met de koning in het Ballet de la nuit. De koning speelde de opkomende zon, waaraan hij zijn bijnaam Zonnekoning te danken heeft. Niet veel later werd hij door de koning aangesteld als hof componist voor instrumentale muziek. Hij zou zijn verdere leven tot beider tevredenheid in dienst van zijn mecenas blijven.

Muziek was voor Lodewijk XIV erg belangrijk. Hij nodigde daarom veel componisten uit op zijn paleis om voor hem te spelen en muziekstukken te schrijven. Een aantal keer per week vonden er verschillende soorten uitvoeringen plaats. Zo werd er aan ballet gedaan, toneelstukken gespeeld en concerten gegeven. Het hofleven met zijn vele feesten, partijen en ontvangsten stelde speciale eisen aan het soort muziek wat een hof musicus diende te produceren. Lully componeerde tussen 1655 en 1671 dertig balletten.

Het Te Deum (Wij loven U o God) van Lully werd onder zijn leiding op 8 januari 1687 uitgevoerd ter viering van het feit dat koning Lodewijk XIV, van een ernstige ziekte was hersteld. Lully stond gewapend met een lange stok, hij gaf daar als dirigent al stampend op de grond de maat mee aan. Op een moment liet hij de stok zo hard op zijn tenen neerkomen, dat hij zich ernstig verwondde. Zo liep hij een infectie op waaraan hij na een ziekbed van tweeënhalve maand bezweek.

Het Te Deum van Lully duurt ongeveer 30 minuten. Collega en tijdgenoot Marc-Antoine Charpentier (1643 – 1704) componeerde eveneens een indrukwekkend Te Deum.

LULLY TE DEUM NUMMER 787