Luther Maarten

Maarten Luther werd geboren in 1483 in het Duitse Eisleben en stierf aldaar in 1546. Hij bracht zijn jeugd door in Mansfeld waar hij de middelbare school (Latijnse school) bezocht en later in het stadsbestuur werd opgenomen. Als jonge knaap las en sprak hij Latijn. Als 17-jarige werd hij als rechtenstudent ingeschreven aan de universiteit van Erfurt. Hij maakt deze studie niet af. In 1507 werrd hij tot priester gewijd.

Na een tijd in het klooster hebben doorgebracht doceerde hij filosofie aan de universiteit van Wittenberg. Na in Rome geweest te zijn liet hij in een schrijven weten: ‘Deze stad is de Zetel van de duivel.’

Luther is de geschiedenis ingegaan als kerkhervormer. Hij heeft een zeer belangrijke rol gespeeld in de reformatie van het christendom dat er toe leidde dat in oktober 1521 het protestantisme van de grond kwam. Hij werd door de paus uit de kerkelijke gemeenschap gestoten.

Beroemd en berucht zijn de 95 stellingen die Luther publiceerde. Luther was fel gekeerd tegen de aflaat (kwijtschelding voor geld van zondes.) Het Nieuwe Testament werd door hem in het Duits vertaald. Kerkliederen werden in de landstaal gezongen.

Luther hield van muziek. Hij componeerde kerkelijke liederen in de landstaal zodat het volk, dat het latijn niet machtig was, begreep waar het lied over ging. Het was Luther zijn bedoeling de kennis van de Bijbel over te brengen via het lied. Andere componisten zoals Praetorius, Schütz, Buxtehude en J.S.Bach zouden zijn voorbeeld volgen

Voor de Protestantse kerk componeerde Luther eenstemmige koralen, zingbaar voor de hele kerkgemeenschap, en dan ook in volle borst werd gezongen. Nog steeds komen zijn koralen voor in de huidige liederenboeken voor de kerk, zoals het Liedboek voor de kerken. Een geliefd koraal van Luther is Ein feste Burg ist unser Gott.

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

LUTHER MAARTEN NUMMER 991