Mozart – Requiem

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) begon als wonderkind. Hij werd bejubeld en aanbeden door zowel de burgerij als de adel. Mozart groeide uit tot een zeer veelzijdig componist, met een oeuvre van ruim zeshonderd zeer uiteenlopende werken. Een geweldige prestatie, zeker als je nagaat dat de componist slechts vijfendertig jaar oud werd. Ondanks zijn geweldige oeuvre, eindigde zijn leven tragisch: total loss, doodziek en op de hielen gezeten door schuldeisers.

In de laatste dagen van zijn leven, zelfs op zijn sterfbed, schreef Mozart zijn Requiem (1791). Geïnspireerd door werken van vroegere meesters uit de Barok, de oratoria van Händel, de religieuze werken van J.S. Bach en niet te vergeten het Stabat Mater van Pergolesi, kwam de dodenmis tot stand. Luister en huiver naar dit stuk angstaanjagende en opzwepende muziek! Geniet vooral van het Kyrie, het Dies Irae, Tuba Mirum, Lacrimosa en het Sanctus. Aangenomen wordt dat Mozart zijn Requiem schreef in opdracht van graaf Franz von Walsegg.

Waar Mozart de kracht vandaan haalde om dit stuk te schrijven, God zal het weten. De blijheid, de jubel en de swing die de stervende aan het stuk meegaf, doet de luisteraar haast vergeten dat het hier om een dodenmis gaat. Doodziek, koortsig en soms ijlend werkte Mozart dag en nacht aan zijn laatste werk. Het is niet overdreven te stellen dat Mozart tijdens het schrijven van dit machtige werk reeds met één been in de hemel stond.

Op veel plaatsen was het Requiem nog onvoltooid en bestonden er louter schetsen. Mozarts oud-leerling, vriend en collega  Franz Süszmayer (1766 – 1803) heeft de dodenmis voltooid. Hij deed dit op verzoek van Constanze, de echtgenote van Mozart. De componist stierf op 5 december 1791, slechts 35 jaar oud.

De Oostenrijkse musicoloog professor Ludwig Alois Friedrich von Köchel (1800-1877) maakte in 1862 een lijst van alle werken van Mozart, die bekend is geworden als de Köchel-Verzeichnis (KV). KV 1 staat dus voor het eerste werk van Mozart, KV 626, het Requiem, voor zijn laatste.

In de rooms-katholieke kerk is een requiem een mis voor de doden. Requiem aeternam, donna eis Domine (Heer geef hun eeuwige rust). Dit wordt gezongen in de eerste zin van het gregoriaanse gezang (introïtus). De requiemmis bestaat uit een aantal vaste gezangen. Behalve het Introïtus zijn ook geliefd het Dies Ireae (Dag des oordeels) en In paradisum (mogen engelen u naar het paradijs brengen).

MOZART REQUIEM NUMMER 001