Muffat – Oeuvre

George Muffat was een Duits componist en organist die leefde van 1653 tot 1704. Hij groeide op in de Elzas en volgde het conservatorium van Parijs, waar hij onder meer muziekonderricht ontving van hof componist Jean Baptiste Lully (1632 – 1787). Zijn zoon was de Weense organist en componist Gottlieb Muffat. Behalve muziek studeerde hij rechten. Tot 1674 was hij actief als organist in Molsheim bij Straatsburg.

Hof componist werd hij in Wenen, daarna in Praag en tenslotte aan het hof van de aartsbisschop van Salzburg. In Italië ontmoette hij Corelli (1653 – 1713) en leerde zijn Concerti Grossi kennen. In 1690 verscheen de orgelbundel waarin hij trachtte de Italiaanse, Franse en Duitse stijlen samen te brengen: Apparatus Musico Organisticus. Tot zijn dood verbleef hij in Passau waar hij als kapelmeester werkte aan het hof.

Werken: Sonates voor strijkers – Suites met o.a. blokfluiten – Concerti Grossi – Missen – Salve Regina – Sonate Viool solo – Werken voor Luit – Werken voor klavecimbel – Orgelwerken

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

MUFFAT OEUVRE NUMMER 977