Nederlandse componisten 2

Zuidelijke-Nederlanden – Barok

Anna van Aersen (1733 – 1797) ook wel Josina van Boetzelaer. Zij verkeerde in kringen van het stadhouderlijk hof in Den Haag. Ze werkte als hofdame en kwam zodanig in aanraking met de muziekcultuur. Zij onderhield in de jaren 1765/1766 contacten met de familie Mozart, dit in verband met concerten die in Den Haag in het verschiet lagen. Als componiste schreef ze voornamelijk vocale muziek.

 Hendrik Anders (1657 – 1714) Nederlandse componist, beiaardier en organist van Duitse afkomst. Hij componeerde toneelmuziek waaronder Venus en Adonis en Min en Wynstrydt.

 Elias Brunnenmüller (1666 – 1762) was een Duits componist die in Nederland werkte. Had les van Arcangelo Corelli en Alessandro Scarlatti. Hij speelde viool en hobo. Werkte in Arnhem, Den Haag en Amsterdam. Enkele bundels muziek voor strijkers werden gepubliceerd, alsmede Klavecimbel-suites en muziek voor hobo en blokfluit.

 Willem de Fesch (1687 – 1761) werd geboren in Alkmaar als zoon van een musicus uit Luik. Hij stierf in Londen. Willem werd violist aan de Stadsschouwburg te Amsterdam. Later zou hij zich voegen bij het orkest van Händel in Londen waarin hij tevens optrad als violist. Behalve dat hij een Mis componeerde schreef hij Concerti Grossi in de stijl van Vivaldi, Liederen, Cello- en Vioolmuziek, Blokfluitmuziek. Een oratorium Joseph uit 1745 is teruggevonden.

 Johannes Florentinus a Kempis (1635 – 1711) zoon van de componist Nicocolaes a Kempis. Componist en organist te Brussel. Schreef Cantiones Natalitiae, een bundel kerstliederen. Verder Religieuze muziek waaronder een Mis en sonates voor diverse strijkinstrumenten.

 Philip Hacquart (1645 – 1691) geboren in Brugge, broer van de eveneens componist Carel Hacquart. Na gewerkt te hebben in Bruggen Gent verhuist hij naar Amsterdam. Philip laat composities na geschreven voor Gamba, Luit en Viool.

 Constantijn Huygens (1596 -1687 Zie illustratie hierboven)) was behalve een groot dichter, componist, schilder, geleerde, politicus en musicus. Je zou hem een Homo Universalis kunnen noemen. Hij was tevens secretaris van de Prins van Oranje. Huygens speelde klavecimbel en diverse snaarinstrumenten, waaronder gamba. Voor deze instrumenten componeerde hij, alsmede liederen met wereldlijke teksten, waaronder de bundel Pathodia sacra et profana

 Servaes de Konink (1654 – 1701) Zuid-Nederlandse componist, geboren in Gent. Was koorknaap aan de Sint-Jacobskerk te Gent. Vestigde zich in 1685 in Amsterdam waar zijn muziek werd gepubliceerd: Fluitmuziek, liederen en het toneelspel Athalie.

 Pietro Locatelli (1695 – 1764) Violist, componist en muziekuitgever. Geboren in Italië, maar zijn leven lang werkzaam in Amsterdam. Componeerde Arte del Violino, bundel van twaalf concerti grossi. Elk van deze concerti bevatten 2 capriccio welke gezien kunnen worden als voorlopers van de virtuoze capriccio’s van Paganini. Locatelli kan gezien worden als voorbereider van het moderne vioolspel. Hij stierf in 1764 in zijn huis aan de Prinsengracht 506.

Guiliemus Messaus (1589 1640) Zuid-Nederlands componist geboren in Antwerpen. Componist van een tiental Missen, Liederen, waaronder kerstliederen. Motetten.

David Petersen (1651 – 1709) Nederlandse componist en violist van Duitse komaf. Schreef voornamelijk virtuoze vioolmuziek en liederen.

Charles de Rosier (1640 – 1725) geboren in Luik. Behalve componist van instrumentale muziek was hij violist en kapelmeester aan het hof van Maximiliaan in Bonn. In Amsterdam werd zijn Antwerpsche Vrede Vreught uitgegeven.

 Johan Schenck (1660 – 1712) Nederlands componist en gambaspeler geboren in Amsterdam. Hij schreef een van de eerste Nederlandstalige opera’s waaronder Zonder Spys en Wyn, Kan geen Liefde zyn. Tevens componeerde hij voor strijkcombinaties en voor de gamba, waaronder de bundel L’Echo du Danube.

Belle van Zuylen (1740 – 1805) was een geëmancipeerde vrouw en homo universalis die dichtte, toneelstukken schreef, componiste van kamermuziek, liederen, een complete opera (libretto en muziek) en klaviersonates. Er zijn duizenden brieven van haar bewaard gebleven.  Zij kwam van goeden huize, van adel zelfs. Zij woonde in Slot Zuylen in Utrecht.

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

NEDERLANSE COMPONISTEN BAROK NUMMER908

Nota bene

De Nederlander Constantijn Huygens, vader van de beroemde wetenschapper Christiaan Huygens bezocht in 1620 een avonddienst (vespers) in Venetië. Hij hoorde de muziek van Monteverdi onder leiding van de componist zelf en noemde de gezangen de meest volmaakte muziek die hij ooit gehoord had.

Eerst de woorden dan de muziek of te wel Prima le parole e poi la musica, deze woorden stonden hoog in het vaandel van Monteverdi. De componist ondervond in zijn tijd veel kritiek omdat hij veelal de tekst boven de muziek liet gaan.

Constantijn Huygens was voor die gelegenheid als secretaris van de Prins van Oranje in Venetië op bezoek. Behalve politicus was Huygens dichter, componist, klavecimbelspeler, gambaspeler, geleerde en schilder. Een Homo Universalis ten top.