Pärt – Magnificat

Arvo Pärt werd geboren in 1935 in Paide, in het midden van Estland. De componist wordt beschouwd als een van de belangrijkste hedendaagse componisten, met name van religieuze vocale muziek. Werken uit zijn studietijd op het conservatorium stonden onder invloed van Bartok (1833 – 1897) en Sjostakovitsj (1906 – 1975). Na zijn studie werkte hij als klanktechnicus bij de Letse radio. Zijn eerste orkestwerk werd in de twaalftoonstechniek geschreven. Dit werd hem niet in dank afgenomen door het Sovjetregime. Daarna ging hij zich interesseren voor Gregoriaanse muziek en muziek uit de renaissance. Het meest opvallende aan de muziek van Pärt is dat zijn composities spiritueel, ja zelf statisch klinken, alsof de muziek oneindig door zou kunnen gaan.

Een meesterwerk uit 1989 is het Magnificat, een indringende lofzang op Maria uit het Lucas-evangelie. Het betreft een a capella koorwerk voor vijf stemmig koor, 2 sopraan, alt, tenor en bas.

Arvo Parts Magnificat is een van zijn meest uitgevoerde composities. Het is opgedragen aan Christian Grube, het voormalige hoofd van het Staats en Dom koor Berlijn, die het ook met zijn koor uitvoerde bij de première op 25 mei1990.

Het geluid van het werk is transparant, het brengt zachte vreugde aan Maria over. Zoals veel van zijn werken staat ook dit stuk van ca zeven minuten in de tintinabulli-stijl, welke eerder door Pärt was uitgevonden (Lees Pärt Werken no 789).

Het Magnificat is de lofzang op Maria uit het Lucasevangelie: ‘Magnificat anima mea Dominum’ (Mijn ziel prijst de Heer). De zwangere Maria ontmoet de eveneens zwangere Elisabeth. De zinnen Gezegend is de vrucht van uw schoot en Mijn ziel prijst de Heer zijn in het werk belangrijk. Het Magnificat was het eerste grote koorwerk dat Bach voor zijn nieuwe werkgever, de Thomaskerk in Leipzig schreef.

De hymne, waarin Maria vreugdevol de barmhartigheid van de Heer prijst in aanwezigheid van Elizabeth wordt in verschillende kerktradities gezongen tijdens de avond- of ochtenddienst.

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

PÄRT MAGNIFICAT NUMMER 992