Prokofjev – Romeo en Julia

De Russische componist Sergej Prokofjev (1891 – 1953) bezocht het conservatorium van Sint Petersburg, waar hij ondermeer lessen ontving van de hoog aangeschreven componist Nicolai Rimski-Korsakov (1844 – 1908). Zoals zo velen verliet Prokofjev tijdens de revolutie zijn vaderland en maakte furore met piano-optredens in het westen en Japan. In 1933 ging Prokofjev nieuwe banden aan met zijn geboorteland. Met zijn vrouw, een Spaanse zangeres vestigde hij zich in Moskou. Al snel ontving hij de opdracht om balletmuziek te maken bij Romeo en Julia. De Grote Zuivering leidde er echter toe dat het ballet werd afgekeurd. (Levende mensen kunnen dansen, dode mensen niet…) In 1938 werd het stuk tenslotte in het repertoire opgenomen door het Bolsjoj-Theater.

Romeo en Julia uit 1935, op dit beroemde verhaal van William Shakespeare (1564 – 1616) zijn vele muziekwerken gebaseerd, waaronder elf opera’s van onder andere: Gounod, Bellini en Bernstein (Westside story). Andere componisten die zich met dit liefdesdrama bezig hielden waren onder andere: Berlioz, Tsjaikovski, Delius, en Prokofjev. Deze laatste componist schreef maar liefst drie suites op basis van de balletmuziek. Er bestaat eveneens een bewerking voor piano solo. Een zeer geliefd deel is de Dans van de ridders.

Wat hebben de twee geliefden Romeo en Julia niet allemaal moeten doorstaan? En hoe treffend heeft Sergej Prokofjev het liefdesgeluk en liefdesleed verklankt. Het ene moment luisteren we naar zeer romantische muziek en het andere moment klinken genadeloos ruwe klanken. Zou dit laatste met de ruzies en scheldpartijen van de twee families te maken hebben? In ieder geval moesten de Russische autoriteiten in beginsel weinig van het stuk hebben en schorsten de uitvoering eenvoudigweg.

In het orkest zijn verschillende instrumenten opgenomen die niet standaard in een symfonie orkest voorkomen: saxofoon, mandoline, cornet.

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

PROKOFJEV ROMEO EN JULIA NUMMER 106