Rimski-Korsakov – Trombone concert

De Rus Nikolaj Rimski-Korsakov (1844 – 1908) werd geboren op een landgoed. Zijn ouders waren van adel. Muzieklessen waren binnen het gezin een must. Doch Nikolaj zocht zijn heil op zee en op achttienjarige leeftijd maakte hij als officier bij de marine een wereldreis. De componist Balakirev haalde hem over om een muziekstudie te gaan doen.

In 1971 aanvaardde Rimski-Korsakov een baan aan het conservatorium in Sint-Petersburg. Hij werd daar leraar compositie en instrumentatie. In vooral het laatste blonk hij uit. Hij instrumenteerde composities van collega’s, waaronder werken van Modest Moessorgski en gaf les aan beginnende componisten als Prokofjev, Stravinsky, Glazoenov en Rhespighi.

Rimski-Korsakov is als componist wereldwijd bekend door het uiterst virtuoze en geestige muziekstuk De vlucht van de hommel (Flight of the bumble bee). Ook zijn werken Sheherazade en Capriccio Espagnole zijn standaardwerken. Geroemde opera’s van de componist zijn Sneeuwmeisje en de Gouden haan. Overige werken zijn symfonieën, een pianoconcert, kamermuziek en veel liederen.

Een opvallende werk in het oeuvre van Nicolaj Rimski-Korsakov is het Tromboneconcert in Bes uit 1878. Oorspronkelijk een concert voor trombone en harmonieorkest en opgedragen aan een bevriende marine officier. Het concert bestaat uit drie delen, snel – langzaam – snel, en duurt niet langer dan tien minuten. Opvallend zijn de cadensen (vrije improvisatie van de solist). Het concert is geschreven voor tenortrombone, doch heel hoge noten ontbreken.

Enkele andere componisten die een tromboneconcert schreven: Leopold Mozart, Gustav Holst, Michael Haydn, Albrechtsberger, Milhaud, Tomasi, Bloch en Wagenseil.

RIMSKI-KORSAKOV TROMBONE CONCERT NUMMER 682