Spohr – Oeuvre

Als vijfjarig knaapje ontving de Duitser Louis Spohr (1784 – 1859) zijn eerste vioollessen. Hij was de zoon van muzikale ouders en bleek een wonderkind. Zijn vader, een arts, die eigenlijk een medicijnenstudie voor zijn zoon in gedachten had, kocht een viool voor zijn zoon. Na zelfstudie smeekte hij les te mogen nemen van Dufour, een plaatselijk violist en cellist. Zijn ouders stemde toe en de jonge Spohr maakte snelle vorderingen. Zo speelde hij trio’s van Kalkbrenner op muziekavonden. Om een volwassen muziekstudie aan te vangen verhuisde hij naar Brunswick voor vioollessen en muziektheorie, waaronder harmonie.

Als jongeman maakte hij als vioolvirtuoos tournees door Europa. Met tijdgenoot Niccolo Paganini streed hij om de eer de allerbeste violist ter wereld te zijn. Hij trad eveneens op als dirigent waarbij hij als eerste gebruik maakte van een dirigeerstokje. Niet alleen was hij zijn tijd vooruit, ook was hij een van de eersten die het leidmotief toepaste (motief of frase dat telkens in het muziekstuk voorkomt en een bepaald persoon of gedachte voorstelt). Latere componisten als Wagner en Berlioz zouden dat later eveneens doen.

Spohr verwierf als componist internationale roem met zijn 18 Vioolconcerten waaronder nrs 6 en 7  voor dubbel orkest en Symfonie 8, zijn Kamermuziek waaronder een Nonet in F, Septet in a mineur en Dubbelkwartetten. Hij schreef eveneens een leerboek over het vioolspel.

Behalve bovengenoemde composities schreef Spohr Vioolduetten, Ouvertures, Potpourri’s, Liederen, Klarinetconcerten, Harpmuziek, Kwintet voor blazers en piano, Mis, Muziek voor klarinet en orkest, Psalmen.

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

SPOHR OEUVRE NUMMER926