Bree – Allegro 4 strijkkwartetten

Van Bree was de eerste belangrijke Nederlandse componist in de negentiende eeuw. Hij stond in hoog aanzien in het toenmalige niet bijster hoog aangeschreven Nederlandse muziekleven. Hij was componist van koormuziek, kerkmuziek en liederen. Een merkwaardig, maar o zo mooi stuk van deze componist is het Allegro voor vier strijkkwartetten.