Andriessen – De Staat

Andriessen past in De Staat zogenaamde ‘minimal music’ toe door alsmaar herhalende en verschuivende ritmische en melodische patronen voor te schrijven.