Haydn – Pianosonates

De Pianosonates uit de tijd van Haydn en Mozart zijn drie- of vierdelig, meestal abstract (absolute muziek) van opzet, en herbergen een veelheid aan virtuositeit. Tussen de jaren 1766 en 1795 componeerde Haydn ruim zestig Pianosonates. Hij schreef ze voor begaafde amateur pianisten, terwijl Mozart de sonates voor eigen gebruik of voor zijn leerlingen schreef. Haydn was zeker geen super pianist zoals Mozart dat was.

Haydn – Symfonie 85

Symfonie 85 behoort in alle opzichten thuis in het Classicisme. Het ene lieflijke thema stipt in vorm geschreven, volgt het andere goed in het gehoor liggende thema. Eenvoud siert deze symfonie. Verder is er nauwelijks sprake van uitspattingen of grote spanningsvelden. Daarvoor zal nog even gewacht moeten worden op de symfonieën van Mozart en vooral van Beethoven.

Beethoven – Symfonie 1 & 2

De jaren 1750 – 1810 worden omschreven als de Klassieke periode, ook wel classicisme genoemd. Beethovens eerste werken behoren nog tot het classicisme. Maar door zijn soms explosieve werken wordt hij beschouwd als overgangscomponist naar de romantiek. Het gevoel, het hart, had bij Beethoven de overhand, niet het verstand, niet de reden.

Bach C.P.E. – Symfonieën

Carl Philipp Emanuel Bach componeerde 20 symfonieën. De taal van de muziek was voor deze Bach de taal van het gevoel. Hij wilde de menselijke hartstochten overbrengen in zijn muziek. Pure romantiek dus!

Haydn – Sieben letzten Wörte

Sieben letzten Worte am kreuze. Oorspronkelijk was het een orkestwerk, maar Haydn schreef ook een versie voor strijkkwartet. Ook werd er nog een piano-uittreksel van gemaakt en een oratorium versie.