Beethoven – Symfonie 1 & 2

De jaren 1750 – 1810 worden omschreven als de Klassieke periode, ook wel classicisme genoemd. Beethovens eerste werken behoren nog tot het classicisme. Maar door zijn soms explosieve werken wordt hij beschouwd als overgangscomponist naar de romantiek. Het gevoel, het hart, had bij Beethoven de overhand, niet het verstand, niet de reden.

Beethoven – Symfonie 3

Beethovens derde symfonie uit 1804 kan gezien worden als het eerste muzikale monument uit de Romantiek. Als zodanig is de Eroïca een keerpunt in de klassieke muziek. Het werk is niet alleen meer een spel van klanken, het wil tevens een boodschap uitdragen.

Beethoven – Egmont

De ouverture, krachtig en explosief, is nog geheel in de trant van de vermaarde vijfde symfonie welke Beethoven in 1808 componeerde. De toneelmuziek bij Egmont, opus 84, bestaat uit tien delen maar wordt zelden integraal uitgevoerd. De ouverture blijft de topper!