Skrjabin – Symfonie 1

Over het algemeen wordt Skrjabins Symfonie 5 met de bijnaam Prometheus als een meesterwerk betiteld. De laatste jaren echter wordt Symfonie 1 opus 26 uit 1900 meer en meer uitgevoerd. In dit werk liet de componist de vierdeligheid van een symfonie achter zich en koos voor zes breed uitgesponnen delen met in het laatste deel een koor en twee zangsolisten.

Skrjabin – Mysterium

Het gesamtkunstwerk Mysterium is een compositie voor orkest, piano, orgel, sopraan en gemengd koor. In zeven dagen en nachten zou dit werk moeten klinken, een werk met behalve muziek, kleuren, geuren, beweging en nevels vanuit het Himalaya gebergte. De componist zelf heeft het werk niet kunnen voltooien. Halverwege de inleiding ‘Acte Préalable’ stierf de Skrjabin onverwachts.

Wagner – Ring des Nibelungen

Alles in de Ring draait om macht. Op de bodem van de Rijn ligt goud. Wanneer hier een ring van gesmeed wordt, krijgt de drager de macht over de wereld. Iedereen wil de ring bemachtigen. Gevolg verraad, moord en doodslag.

Wagner – Tannhäuser

Her verhaal van de opera Tannhäuser: de ridder/zanger Tannhäuser bemint twee vrouwen, Venus en Elisabeth. Hij verlangt terug naar de wereld en verlaat Venus, maar belooft terug te keren.

Skrjabin – Prometheus

Skrjabin ging met zijn gesamtkunstwerk nog een flinke stap verder. Hij wilde zowel luisteraars als musici in extase brengen met behulp van geluid, licht, kleur, temperatuur, geur en seksueel genot. In 1912 werd het symfonisch gedicht Prometheus door het Amsterdamse Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg uitgevoerd.

Wagner – Parsifal

De geschiedenis van Parsifal baseerde Wagner grotendeels op het middeleeuwse verhaal van Wolfram von Eschenbach (1170 – rond 1220). Deze vertelt ons over de zoon van een overleden graalridder die in eenzaamheid is opgegroeid. Tijdens een van zijn tochten belandt deze dwaze zwanenjager op het kasteel van koning Amfortas. De koning treurt, hij is ernstig gewond.

Wagner – Ouvertures & voorspelen

Lang uitgesponnen aria’s, intermezzo’s, tussen- en voorspelen met daarin een overdosis aan dramatiek brachten zijn muziek naar de Unendliche Melodie. Ook het zogenaamde Leidmotief (Leitmotiv) werd door Wagner veelvuldig toegepast.