Glazoenov – Vioolconcert

In 1904 schreef hij zijn overbekende Vioolconcert. Het werk was opgedragen aan Leopold Auer een meesterviolist uit Sint-Petersburg. Het romantische werk bestaat uit twee delen welke samengevoegd worden door een cadens.

Glazoenov – Symfonieën

Symfonie 8 in Es uit 1905 is het laatste grote werk dat de componist schreef. Kenners zien deze symfonie als zijn beste, zijn meest indrukwekkende symfonie. Men looft met name het langzame deel, het mooiste en langste dat de componist ooit schreef.

Sjostakovitsj – Symfonie 6

Symfonie 6 werd gecomponeerd in 1939. Het stuk bestaat uit 3 delen waarvan het eerste deel langzaam is (largo). De 2 daaropvolgende delen zou je haast opgewekt kunnen noemen. Symfonie 6 staat in schril contrast met Symfonie 5 dat aan de lopende band dissonanten krijst en wanorde vertolkt.

Glazoenov – Vier seizoenen

De balletmuziek de Vier seizoenen ontstond door een opdracht van het Russisch Keizerlijk ballet en werd voor het eerst uitgevoerd op 7 februari 1900 in Sint Petersburg.

Glazoenov – Saxofoonconcert

Er zijn maar weinig componisten die in de jaren dertig van de twintigste eeuw het aandurfden een compleet Saxofoonconcert te schrijven. Het instrument was simpelweg nog te ongewoon, hoewel het wel al enkele malen te gast in grote symfonische werken zoals bijvoorbeeld De Schilderijententoonstelling van Ravel en in de muziek van de Groupe des Six.