Gesualdo – Oeuvre 

Zijn manier van componeren waaronder zijn opvattingen op het gebied van chromatiek, het gebruik van voor die tijd gewaagde intervallen als de secunde en septiem, en soms opvallende stiltes zorgden voor een grote dosis dramatiek, met name in zijn late hartstochtelijke madrigalen.

Monteverdi – Madrigalen

Boekenvol componeerde Monteverdi met deze meerstemmige wereldlijke madrigalen waarvan de teksten spraken over verloren liefdes, het eenzame hart, herders, sport en spel, oorlog en vrede.

Monteverdi – Orfeo

In 1607 verschijnt Orfeo, de vroegste opera uit de muziekgeschiedenis. Het werk is uniek te noemen omdat er voor het eerst een compleet groot muziekstuk was geschapen met duidelijke melodische lijnen