Gade – Ossian

De Ossian uit Echo’s van Ossian was een zanger en held die leefde in de 3e eeuw na Christus. In de 16e eeuw werd een boek ontdekt met daarin balladen van deze zanger. Gade’s Echo’s van Ossian kreeg verschillende prijzen en het stuk behoort tot de weinige werken van Gade die nog steeds uitgevoerd worden.

Mendelssohn – Paulus

Mendelssohn schreef veel religieuze werken, waaronder Symfonie 2 met als bijnaam Lobgesang. Hij schreef deze cantate-symfonie voor de viering van 400 jaar boekdrukkunst met in gedachten de Bijbel. Zeer geliefd zijn ook de genoemde oratoria Eliah en Paulus en verschillende cantates.

Mendelssohn – Psalm 42

In 1837, tijdens zijn huwelijksreis, schreef Mendelssohn volgens zijn eigen zeggen, zijn beste religieuze compositie, Psalm 42, voor zangsolisten, koor en orkest: Wie der Hirsch schreit (’t Hijgend hert, der jacht ontkomen), volgens de woorden van Martin Luther

Mendelssohn – Midzomernachtsdroom

Niet veel later, toen Felix zeventien jaar oud was, orchestreerde Felix het sprookjesstuk dat onder de naam Ouverture Midzomernachtsdroom. Muziek vol geheimzinnigheid vol droom en elfensfeer. Het werd het eerste meesterwerk van een jonge veelbelovende componist.

Mendelssohn – Symfonie 5

In zijn Symfonie 5 uit 1831, bijgenaamde de Reformatie symfonie, gebuikt Mendelssohn het door Luther gecomponeerde ‘Een vaste burcht is onze God’ als hoofdthema.

Mendelssohn – Pianoconcerten

Mendelssohn componeerde 2 volwaardige pianoconcerten met symfonieorkest. Het betreft het Pianoconcert 1 in g mineur opus 25, geschreven in 1832 en het Pianoconcert 2 in d mineur opus 40 uit 1837.

Mendelssohn – Kamermuziek

We denken dan aan zijn strijkkwartetten en kwintetten, pianokwartetten en kwintetten, het fameuze octet voor strijkers en twee pianotrio’ s. Opmerkelijk is dat Mendelssohn de meeste stukken kamermuziek componeerde als puber.

Mendelssohn – Symfonie 4

Mendelssohns Italiaanse symfonie kan beschouwd worden als een ansichtkaart uit Italië en geldt als zijn meest gewaardeerde symfonie. Het werk ontstond in 1833, maar werd pas na Mendelssohns dood uitgegeven. De vrolijkheid van het werk, geeft de zorgeloze en zonnige reis weer die de componist in 1830 ondernam.

Mendelssohn – Pianotrio 1

Mendelssohn componeerde zijn Pianotrio 1 in d mineur opus 49 in 1839. Dit trio, bestemd voor viool, cello en piano werd één van zijn meest populaire werken voor kamermuziek. Het werd een werk vol lyriek.

Mendelssohn – Lieder ohne Worte

De Lieder ohne Wörte zijn geen ingewikkelde stukken muziek, maar over het algemeen gemakkelijk en goed voor een ieder te volgen. Dit wil echter niet zeggen dat de mijmerende stukjes tot de categorie achtergrondmuziek behoren (zoals wel beweerd wordt.)