Verdi – Forza del destino

In La Forza del destino (De macht van het noodlot) uit 1862 wijst de Markies (bas), de vader van Leonora (sopraan) de verhouding af die zijn dochter onderhoudt met Alvaro (tenor). Als het verliefde stel op de vlucht slaat, worden zij tegengehouden door Leonora’s vader.

Verdi – Nabucco

Nabucco (naar het leven van Nabucco van Nebukadnezar van 604 tot 562 voor Christus koning van het Nieuw Babylonische Rijk. Onder deze koning bereikte Babylon zijn grootste macht en bloei) was de eerste opera van Giuseppe Verdi met een doorslaand succes. De roemruchte Scala was zestig maal achtereen uitverkocht