Victoria – Requiem

In 1575 werd De Victoria tot priester gewijd. Tien jaar later werd hij hofcomponist en kapelmeester van Keizerin Maria, zuster van Filips II. Toen zij stierf, vereerde De Victoria haar met een Requiem onder de titel Officium defunctorum (1605). Dit zou zijn meest beroemde werk worden.

Dvořak – Requiem

Na zijn gigantische successen met zijn Symfonie 7 en Symfonie 8 begon Antonin Dvořak (1841-1904) op nieuwjaarsdag 1890 met een werk dat tien maanden later als een van zijn grootste religieuze werken ten doop werd gehouden, het Requiem opus 89. Met name de eerste delen kennen prachtige en plechtige momenten

Gossec – Requiem

De luisteraars moeten versteld hebben gestaan toen zij het Requiem van Gossec in 1760 hoorden. Nieuw was de begeleiding van een symfonieorkest met trompetten, trombones, klarinetten en hoorns. Het Laatste Oordeel (Dies Irae) met zijn fortissimo moet voor de toenmalige luisteraar huiveringwekkend geweest zijn.

Berlioz – Te Deum

Het Te Deum was oorspronkelijk bedoeld om Napoleon te eren. Het werd echter opgedragen aan een vreedzame held, Prins Albert, de prinsgemaal van Koningin Victoria. In 1887 werd het Te Deum in Londen tijdens het gouden jubileum van Koningin Victoria uitgevoerd.

Cherubini – Requiem

Cherubini’s Requiem in c mineur (1816) is een juweel! Het werk komt qua opzet dicht bij het overbekende Requiem van Mozart.

Mozart – Religie

Van de 18 missen die Mozart schreef worden de Krönungsmesse en de Grote Mis, de onvoltooide mis in c mineur, tot de meest geliefde gerekend. Na zijn verhuizing naar Wenen schreef hij voornamelijk wereldlijke muziek.

Mozart – Requiem

In de laatste dagen van zijn leven, zelfs op zijn sterfbed, schreef Mozart zijn Requiem (1791). Geïnspireerd door werken van vroegere meesters uit de Barok, de oratoria van Händel, de religieuze werken van J.S. Bach en niet te vergeten het Stabat Mater van Pergolesi, kwam de dodenmis tot stand.

Lloyd Webber-Requiem

Lloyd Webbers Requiem past niet in het rijtje van genoemde musicals, want dit werk is puur klassiek, ingetogen en devoot. Zelf zegt de componist hierover: ‘Ik weet niet op welke plaats ik als componist op dit moment hoor. Wel weet ik dat mijn Requiem mijn meest persoonlijke stuk is’.

Benoit – Requiem

Benoits Requiem uit 1863 betreft een compositie voor dubbelkoor en groot orkest. Het werk maakt deel uit van een godsdienstige tetralogie. Het werd voorafgegaan door Kerstnacht, Hoogmis en Te Deum. Dat Benoit niet alle misdelen van het requiem op muziek zette, en zich ook wat tekst betreft vrijheden veroorloofde, wijst erop dat het werk niet in de eerste plaats bedoeld was voor de rooms-katholieke liturgie.

Berlioz – Requiem

Voor zijn Requiem, met de ondertitel Grande messe des morts (1837) had hij maar liefst vierhonderd musici en zangers nodig. Hij schreef het stuk ter nagedachtenis aan de soldaten die tijdens de laatste oorlog waren omgekomen.