Vitry – Oeuvre

De Fransman Philippe de Vitry was behalve componist tevens muziektheoreticus, bisschop en politicus. Hij leefde in de late middeleeuwen, van 1291 tot 1361.

De Vitry leefde tijdens de Ars Nova (Nieuwe Kunst). Samen met grootmeester Guillaume de Machault (1302 – 1377) bracht hij belangrijke vernieuwingen en veranderingen aan in de westerse muziek.

Tijdens de Ars Nova ontwikkelde zich het notenschrift verder met grotere ritmische vrijheid. Wereldse muziek (gezangen) werd meer en meer toegelaten, soms zelfs in combinatie met kerkmuziek. Meerstemmigheid ontwikkelde zich. Verhogingen en verlagingen (kruisen en mollen) deden hun intree. De veranderingen in de muziek in de 14e eeuw zijn vergelijkbaar met de ontdekking van het perspectief in de schilderkunst. 

De Vitry was secretaris van koning Karel IV en Filips VI van Frankrijk. Hij hield zich behalve met politiek ook bezig met wiskunde, dichtkunst en muziek. Zijn tijdgenoot, de dichter Francesco Petrarca noemde hem de scherpste geest van onze tijd.

Van zijn muziek zijn alleen religieuze werken bewaard gebleven waaronder een aantal motetten. Bekend is dat De Vitry ook wereldlijke (profane) muziek schreef, zoals chansons.

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

DE VITRY OEUVRE NUMMER 983