Wagner – Liebesverbot

De Duitser Richard Wagner werd geboren in 1813 in Leipzig en stierf in 1883 in Venetië. Men beschouwd Wagner als een van de grootste operacomponisten uit de muziekgeschiedenis en een vernieuwer van de Westerse klassieke muziek. Zijn opera’s, ook wel muziekdrama’s genoemd worden met Gesamtkunstwerk aangeduid: samensmelting van woord, beeld, toneel en muziek. De operacyclus Der Ring des Nibelungen wordt zijn belangrijkste werk genoemd. Voor zijn groots opgezette opera’s werd een muziektheater in de Beierse stad Bayreuth gebouwd.

Das Liebesverbot uit 1836 is een jeugdwerk van Wagner. Het betreft een komische opera in twee bedrijven dat tijdens de première in Maagdenburg, waar de componist zelf zijn werk dirigeerde, een fiasco werd. Hij heeft het werk daarna niet meer laten uitvoeren. Pas in de late jaren negentig van de twintigste eeuw kwam het werk weer op de planken. In 2013, 200 jaar na de geboorte van de componist werd het voor het eerst uitgevoerd in Wagners operahuis in Bayreuth.

Wagner baseerde zijn opera op het toneelstuk Measure for measure van Shakespeare waarin een vorst de seksuele uitspattingen in zijn stad Palermo aan banden wil leggen en een bordeelverbod aankondigt. Rellen, spot, moord, hoon met daarop gevangenneming en ter doodveroordeling zijn het gevolg. Maar het is niet alleen kommer en kwel in deze klucht. Verleiding, hartstocht en liefdesperikelen, volgen elkaar op.

Wagner had in het werk geprobeerd een drie-eenheid te scheppen: zonde, boete en verlossing, Kernbegrippen die in zijn latere werken eveneens van toepassing zijn. Uiteindelijk liet hij weten de toon van het werk te frivool te vinden. De componist verklaarde: ‘Ik wil niets meer met dit broddelwerkje te maken hebben…’

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

WAGNER LIEBESVERBOT NUMMER 997