Ockeghem – Koorzanger Componist

Johannes Ockeghem was een Vlaams componist. Hij werd geboren tussen 1410 en 1425 en stierf in 1497. Aanvankelijk was hij koorzanger aan de Lieve Vrouwenkerk in Antwerpen. Waarschijnlijk was hij leerling van Binchois. Rond 1445 verhuisde hij naar Moulins, Midden Frankrijk en kwam in dienst bij de hertog van Bourbon. Maar in 1452 pikte de Franse koning hem daar weg om daar als zanger en componist tot zijn dood aan het Franse hof te werken. Met het componeren voor het hof verdiende hij veel geld. Later vanaf 1463 mocht hij zich kanunnik (koorheer) noemen van de Notre Dame.

Ockechem componeerde missen, motetten en chansons. Hij was een meester in de polyfonie. Een voorbeeld hiervan is zijn Missa Prolationum. Behalve deze mis schreef hij een Ave Maria, Requiem, Salve Regina e.a. Voor zover bekend componeerde Ockeghem het eerst Requiem (1470).

Ockechem had contacten en vriendschap met collega Guillaume Dufay (1397 – 1474), componist van de beroemde mis L’homme armé. In 1472 werd Ockechem tot priester gewijd. Tot zijn leerlingen worden Josquin des Prez en Pierre de la Rue gerekend.

OCKECHEM KOORZANGER COMPONIST NUMMER832

Nota bene

Het Motet gaat terug naar de middeleeuwen (1200) maar kwam tot bloei als een geestelijk polyfoon lied in Vlaanderen (1400). Het wordt vrijwel altijd a capella door zangers uitgevoerd. Is het motet als geestelijk lied de geschiedenis ingegaan, in de 13e eeuw werden er in Frankrijk ook profane teksten aan toegevoegd.

Een Madrigaal is een meestal wereldlijk (secular) a capella gezongen polyfone muziekvorm ontstaan in Italië (14e eeuw). Zeer populair was het in de 16e en 17e eeuw. Boekenvol werden er geschreven door o.a.
Palestrina, Gesualdo, Monteverdi en Orlando di Lassus.

Het Chanson, veelal een liefdeslied, werd in de middeleeuwen gezongen door troubadours. Later, in de renaissance was het een lied met vaak allerlei klanknabootsingen (onomatopeeën). Binchois (1400 – 1460) en Guillaume Dufay (1397 – 1474) waren bij uitstek componisten van wereldlijke vormen zoals chanson.