Britten – Simple Symphony

De Engelse componist Benjamin Britten (1913-1976) groeide op in de havenstad en badplaats Lowestoft in het graafschap Suffolk aan de oostkust van Engeland. Het is dus niet verwonderlijk dat Britten thema’s van de zee, schepen en havens in zijn composities verwerkte. Britten gaf zelf ook toe dat de zee en alles wat daar bij hoort altijd zijn grootste inspiratiebron is geweest. Goede voorbeelden hiervan zijn Brittens opera’s Peter Grimes en Billy Budd. Laatstgenoemde opera wordt geheel door mannen gezongen en speelt zich af op een schip in volle zee. Veel van zijn vocale werken schreef Britten voor de stem van zijn partner, de tenor Peter Pears.

Zijn eerste internationale succes was Variaties op een thema van Frank Bridge, Brittens leraar. Een ander soortgelijk werk is Variaties op een thema van Purcell (1658-1695), een voor de schooljeugd gecomponeerd werk dat beter bekend is onder de titel Young person’s guide to the orchestra.

Britten heeft heel veel gecomponeerd. Al tijdens zijn kinderjaren schreef hij muziekwerkjes. Geholpen door zijn moeder die hem tevens zijn eerste muzieklessen gaf, componeerde hij tussen zijn negende en twaalfde jaar wijsjes en liedjes die hij later in zijn Simple Symphony opus 4 (1933) zou verwerken. Simple Symphony is dus een jeugdwerk, maar het is niet het enige werk dat Britten in zijn jeugd op papier zette. Ook maakte hij toen al walsen voor piano en een reeks orkestliederen.

De Simple Symphony is geen symfonie, eigenlijk meer een suite voor symfonieorkest. Het werk bestaat uit 4 delen waarin de componist een achttal jeugdwerkjes verwerkte. In 1934 dirigeerde Britten zelf de première.

BRITTEN SIMPLE SYMPHONY NUMMER 289