Beethoven – Symfonie 3

Om orde op zaken te stellen had Europa een sterk figuur nodig. Althans dat was de mening van Ludwig van Beethoven (1770-1827). De figuur waar Beethoven op doelde, was niemand anders dan Napoleon Bonaparte. Beethoven geloofde in hem als geen ander. In Beethovens visie was Napoleon de redder van Europa en als eerbetoon aan hem droeg Beethoven zijn Symfonie 3 aan hem op. Toen Beethoven vervolgens bemerkte op welke brute wijze de veroveringen van Napoleon vaak verliepen, verscheurde hij woedend het titelblad van zijn symfonie waarop in sierlijke letters Bonaparte stond geschreven. Beethoven veranderde de naam in Eroïca (Heroïsche). Een halve eeuw later kreeg diezelfde Napoleon nog een trap na van Peter Tsjaikovski die met Ouverture 1812 de afgang van het Franse leger op muziek zette.

Beethovens Symfonie 3 uit 1804 kan gezien worden als het eerste muzikale monument uit de Romantiek. De componist ging de strijd aan met de heersende muzikale tradities en rekende af met de stijl van zijn voorgangers Joseph Haydn (1732 – 1809 ) en zijn idool Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791). Lengte, vorm, harmonie en expressie werden overschreden. De derde van Beethoven werd het begin van de nieuwe muziek, een nieuw muzikaal tijdperk. Als zodanig is de Eroïca een keerpunt. Het werk is niet alleen meer een spel van klanken, het wil tevens een boodschap uitdragen. In 1805 was de eerste uitvoering in Wenen.

Beethoven was van Vlaamse afkomst, maar in Bonn geboren. Hij verhuisde naar Wenen, de culturele hoofdstad van Europa. De componist was een democraat in hart en nieren. Drie woorden had hij hoog in het vaandel: Vrijheid, gelijkheid en broederschap.

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

BEETHOVEN SYMFONIE 3 EROICA NUMMER 143

Nota bene

Napoleon hield van muziek, met name Italiaanse opera’s. De veldheer was zelfs bevriend met de componist Luigi Cherubini, directeur van het Parijse conservatorium, Dikwijls bezocht Napoleon de opera in Parijs. Naar verluid woonde hij tijdens zijn leven meer dan 300 opera-uitvoeringen bij.

Het volgende citaat is van Napoleon: Muziek is de inspiratiebron van onze gevoelens. We zullen daarom de muziek nimmer in de ban moeten doen.

Beethoven had zijn Symfonie 3 naar zijn held Bonaparte genoemd, maar toen hij vernam dat deze zich tot Keizer had gekroond verscheurde hij woedend het titelblad.