Byrd – Missen

De Engelsman William Byrd (1543 – 1623) wordt een van de belangrijkste componisten van de renaissance genoemd. Byrd componeerde zowel wereldlijke als geestelijke muziek. Zijn leraar/mentor was Thomas Tallis (1505 – 1585), eveneens componist van kerkmuziek. Zowel Byrd als Tallis waren werkzaam als hof organist in de Chapel Royal onder de protestante vorstin Elisabeth I (1533 – 1603). Het was de tijd dat Engeland verdeeld was tussen katholieken en het opkomende protestantisme. Ondanks zijn katholieke geloof werd hij door Elisabeth geaccepteerd. Net als Tallis kreeg Byrd toestemming om zijn muziek in druk te laten verschijnen.

Behalve muziek voor spinet, virginaal, en orgel, ongeveer 120 stuks, componeerde Byrd liederen en kerkmuziek, waaronder missen. Hij componeerde zowel muziek voor de anglicaanse als katholieke kerk.

Eind 16e eeuw kwamen er van zijn hand drie- vier – en vijfstemmige missen. De delen waren Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus en Agnus Dei. Vocale polyfonie van de bovenste plank. Daarbij experimenteerde hij met imitatiemogelijkheden. Uiteraard waren deze missen bedoeld voor a capella zang. Een mis van Byrd duurt een klein half uur. De missen van Byrd, een must voor de klassiek muziekliefhebber.

Zie ook archief: Tallis – Lamentations 

BYRD MISSEN NUMMER 762