Verdi – Nabucco

Giuseppe Verdi (1813 – 1901) was de zoon van arme ouders. Zijn eerste muzieklessen ontving hij van een kerkorganist. Verdi werd afgewezen voor het toelatingsexamen tot het conservatorium. Hij nam vervolgens privé-les in compositieleer en schreef een aantal opera’s die echter flopten. Na het overlijden van zijn vrouw en twee kinderen kreeg hij geen noot meer op papier. Na aanmoediging van een vriend ging hij weer aan het werk. De eerste opera na al zijn ellende was Nubucco. Het werd direct een daverend succes.

Nabucco behandelt de lotgevallen van het joodse volk. Het Italiaanse volk herkende zich in het lijden van het joodse volk. Viva Verdi kalkte men op de muren.  Verdi werd de held van het naar vrijheid strevende volk.

Nabucco (naar het leven van Nabucco van Nebukadnezar van 604 tot 562 voor Christus koning van het Nieuw Babylonische Rijk. Onder deze koning bereikte Babylon zijn grootste macht en bloei) was de eerste opera van Giuseppe Verdi met een doorslaand succes. De roemruchte Scala was zestig maal achtereen uitverkocht, in die tijd een absoluut record. In het beroemde Slavenkoor beklagen de joden zich die tot dwangarbeid veroordeeld zijn en roepen God tot hulp. Dit Slavenkoor, Va, penciero, sull’ali dorate leverde de grootste bijdrage aan het succes.

De zang van de Hebreeuwse bannelingen werd door het Italiaanse volk direct in verband gebracht met hun eigen onderworpenheid aan vreemde mogendheden waaronder Oostenrijk en Frankrijk en was daarom uit het hart gegrepen.

In de eerste helft van de negentiende eeuw was er een brede verzetsbeweging actief die vocht voor een zelfstandig Italië. Ook Verdi’s volgende opera’s bevatten verwijzingen naar de politieke toestanden in zijn geboorteland. Bij Verdi’s begrafenis in 1901 werd het Slavenkoor door tienduizenden in de straten van Milaan gezongen. Verdi zou in totaal 26 opera’s schrijven.

Hoogtepunten Nabucco: Sperate o figli, Anch’io dischiuso un giorno, Non son piu Re son Dio, Va, penciero, sull’ali dorate en Oh dischiuso e il firmamento.

Heeft u een opmerking of aanmerkingen over dit item, horen wij dit graag van U.

VERDI NABUCCO NUMMER 222

Nota bene

De opening van de Scala in Milaan was in 1778 onder auspiciën van keizerin Maria Theresa.

De toneeltoren is 26 meter hoog. De zaal telt 2000 stoelen.

De uit 1381 stammende kerk Maria alla Scala moet voor het operahuis wijken.

De Milanees Giuseppe Verdi verbood na 1885 jarenlang uitvoeringen van zijn opera’s, vanwege een ruzie met de directeur. Maar vanaf 1874 leidde Verdi er zijn Requiem en zijn laatste twee opera’s Otello en Falstaff.