Händel – Oratorium

De in het Duitse Halle geboren George Friedrich Händel (1685 – 1759) werkte het grootste deel van zijn leven in Londen. In 1727 werd hij Engels staatsburger. Hij werd de belangrijkste operacomponist van het tijdvak van de barok.

Händel groeide op in Halle waar hij al op jonge leeftijd organist was. Na zijn studie rechten werd hij kapelmeester van de opera in Hamburg. Daar verschenen ook zijn eerste opera’s, waaronder Almira (1705). Hij ontving les van organist Zachau. Op twintigjarige leeftijd leerde hij in Italië de zangtechniek van de castraten kennen. In 1710 werd hij leider van het orkest van het hof van Hannover. In hetzelfde jaar maakte hij als een gevierd man zijn eerste reis naar Londen. Successen boekte hij met de opera Rinaldo (1712) en het Te Deum in 1713.

Händel schreef meer dan 30 Oratoria, meer dan 40 opera’s en meer dan 100 cantates. In totaal zouden daar ongeveer 2000 aria’s in verborgen zitten. Een oratorium is een werk voor zangsolisten koor en orkest met een onderwerp uit de Bijbel, er bestaan echter ook wereldlijke (geschiedenis) oratoria. Het meest bekende oratorium van Händel is Messiah (1742).

We noemen:

Johannes Passion 1704 Lijdensverhaal Jezus Christus

 Deborah 1733, een profetes, versloeg de Kanaänieten

Athalia 1736 Gebaseerd op de Bijbelse koningin Athalia

 Alexander’s fest 1736 Alexander de Grote en zijn minnares Thais tijdens een feestbanket

 Israel in Egypt 1736 Voor Händel was het de periode dat de populariteit van zijn opera’s dalende werd. De tekst van Israël in Egypt kwam uit Exodus

 Saul 1738 David na zijn overwinning op Goliath bij Koning Saul

 L’Allegro, il penseroso ed ik moderato 1740 De opera’s (voor de adel) hadden geen succes meer dus legde Handel zich toe op werken voor de middenklasse, o.a. oratoria

Messiah 1742 Gebaseerd op teksten uit de bijbel: de geboorte, kruisiging en opstanding van Christus

Semele 1743 Muziekdrama uit Ovidius’ Metamorphosen. Semele was de moeder van Bacchus.  

Alexander Balus 1746 Veel patriottische strijdlust en overwinningsroes, maar de liefde voorop

Joshua 1747 Joshua werd na Mozes de leider van de Israëlieten

Solomon 1748 Beschrijft o.a. het bezoek van de koningin van Sheba aan koning Salomo

Theodora 1749 Stadhouder Valens kondigt een feest ter ere van Jupiter aan. Theodora als christen wil daaraan niet deelnemen

Jephta 1751 Het verhaal handelt over Jefta, die door de Israëlieten wordt gesmeekt hen aan te voeren in de strijd tegen de Ammonieten

HÄNDEL ORATORIUM NUMMER 868

Nota bene

Händel een vechtjas? Eerder een toetsenist en componist. Toch schijnt hij in zijn jonge jaren betrokken zijn geweest bij een vechtpartij. Niet met de vuist zover wij weten -het blijft immers een anekdote – maar met het degen. De uitdager was een medemuzikant, niemand minder dan Johann Mattheson een vooraanstaand componist en klavecimbelbespeler. Deze Mattheson wilde de toen 19-jarige Händel uitdagen voor een duel. De reden was dat beiden een aria wilde begeleiden, doch Händel stond zijn plaats achter het klavecimbel niet af. En zo ontstond er een vechtpartij welke uitmondde op een duel. Mattheson, een bekwaam schermer raakte Händel vol in de borst… zij het niet dat een knoop van zijn jas hem het leven redde.