Honegger – Rugby

Arthur Honegger (1892-1955) werd in Frankrijk geboren uit Zwitserse ouders. Hij studeerde aan de conservatoria van Zürich en Parijs. Als componist verwierf hij wereldnaam met de dramatische psalm Koning David en het oratorium Jeanne d’Arc au Bûcher. Honegger ontving vele compositieopdrachten en als dirigent zwierf hij zo’n beetje over de gehele aardbol. De componist was eveneens actief als muziekcriticus en bekleedde een bestuursfunctie bij de Unesco.

Honegger werkte in Frankrijk en was lid van de componistengroep ‘Groupe des six’ die rond de jaren twintig van de vorige eeuw in Parijs actief was, en het doel nastreefde om als reactie op het impressionisme en de bombastische muziek van Stravinsky eenvoudige muziek voor kleinere ensembles te componeren.

Eigenlijk was de muziek van Honegger te zwaarwichtig voor deze beweging, die opgezet was rond de lichtzinnige Erik Satie. Er kwam daarom al snel een einde aan de samenwerking tussen Honegger en de groep. Honegger was een groot bewonderaar van Bach. Dat werkte door in zijn met muziek doorwrochte taal die qua uitdrukking aansloot bij het Duitse expressionisme.

Dit geldt ook voor Rugby, een kort orkestwerk (ca 8 minuten) dat hij in 1928 componeerde. De titel Rugby roept beelden op van zorgeloos vertier, maar dat is volgens de componist bedrieglijk. Honegger probeert in zijn compositie beweging en fanatisme van de rugbysport uit te beelden, hetgeen hem zeer goed is gelukt. Het werk met zijn schrille dissonanten en schokkerige motoriek doet veel denken aan zijn bekendere Pacific 231 (zie nummer 246).

HONEGGER RUGBY NUMMER 440