Blacher – Oeuvre

Boris Blacher (1903 – 1975) werd geboren in China, in Mantsjoerije. Zijn vader was van Baltische afkomst, zijn moeder was Duitse. In 1914 vertrok het gezin naar de Russische stad Irkoetsk. Op de middelbare school raakte hij vertrouwd met klassieke muziek en kreeg onderwijs in harmonieleer. Toen hij 16 was keerde het gezin terug naar China, naar de miljoenenstad Harbin. Voor het symfonieorkest van deze stad schreef hij muziek. Op 19-jarige leeftijd reisde hij naar Berlijn om er wiskunde en architectuur te studeren. Hij onderbrak deze studie om zich aan de muziek te wijden en schreef zich in aan de Musikhochschule voor compositie en musicologie. In zijn vrije tijd schreef hij filmmuziek en was actief als bioscooppianist.

Zijn muziek doet enigszins aan Paul Hindemith (1895 – 1963) denken. Ook had hij een fascinatie voor de jazz. In 1929 componeerde hij Jazz-Koloraturen voor sopraanstem, saxofoon en fagot. In 1972 schreef hij de Stars and Strings voor jazzorkest en strijkers.

Door zijn politieke opvattingen en zijn gedeeltelijk Joodse afkomst werd hem in Duitsland de toegang tot het culturele leven niet gemakkelijk gemaakt. Zijn composities werden wegens Entarte Musik door de nazi’s verboden. Maar na de oorlog werd hij een gevierd leraar en componist. Op vijfenveertigjarige leeftijd werd hij professor aan de Musikhochschule in Berlijn. In 1948 werd hij Duits staatsburger. In de jaren 60 werd hij voor verscheidene hoge functies benoemd, waaronder professor voor experimentele muziek aan de Technische Universiteit Berlijn. In de jaren 70 was hij zelfs president van de Academie van de Kunsten.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog componeerde hij Der Großinquisitor enOrchestervariationen über ein Thema von Paganini. In zijn werken, bijvoorbeeld in Ornamenten voor piano (1950) en het Tweede Pianoconcert (1952) gebruikt hij Variabele Metriek, een op de wiskunde gestoelde compositiemethode. Blacher hield zich bezig met vele muziekvormen waaronder opera, ballet, koorwerken, soloconcerten voor diverse instrumenten, muziek voor harmonieorkest en kamermuziek.

BLACHER OEUVRE NUMMER 835