Poulenc – Les Biches

Samen met onder andere de componisten Honegger en Milhaud nam Francis Poulenc (1899-1963) deel aan een groep jonge Franse componisten die zich de ‘Groupe des Six’ noemden. De groep, die gestuurd werd door de schrijver Cocteau, was in de jaren 1920-1925 zeer actief. Ook componist Erik Satie (1866-1925) had veel aandacht voor deze enthousiaste jonge musici. Verder waren er invloeden vanuit de jazz en cabaret. De ‘Groupe des Six’ kantte zich tegen het impressionisme van Debussy, het expressionisme van Stravinski en de opvolgers van Wagner met name Mahler en Bruckner met hun ellenlange hoogdravende orkestwerken. De groep wilde eenvoudige muziek, geschikt voor iedereen: hoog èn laag.

In 1924 schokte Poulenc het publiek met zijn erotisch getinte ballet Les Biches. De inhoud van het werk kan men het beste omschrijven als een pikante houseparty waarin drie zedeloze liefjes (biches) zich vermaken met drie jongemannen. De muziek van het stuk waaruit Poulenc een suite samenstelde, is melodieus, ritmisch en jazzy. Het stuk geldt als de definitieve doorbraak van de componist.

De tweezijdigheid van de Parijzenaar Poulenc is de reden dat men het ene moment spreekt van een kwajongen of playboy, en het andere van monnik. Voordat hij zich bezig ging houden met puur religieuze werken (Stabat Mater en Gloria), zagen tal van wereldse muziekwerken het licht.

POULENC LES BICHES NUMMER 344