Troubadours en zo

Een troubadour is een middeleeuwse kunstenaar of kunstenares die liederen zong en dichtte. Meestal was de troubadour van goeden huize. Zijn teksten behandelden voornamelijk het hoofse leven maar ook politiek en wereldse zaken. Troubadours waren vanaf het jaar 1000 tot en met 1400 in Frankrijk actief.

De Noord-Franse Trouvères begeleidden zichzelf tijdens het zingen op instrumenten. Dat was ongeveer vanaf het jaar 1250.

Andere rondtrekkende middeleeuwse muzikanten, zowel mannen als vrouwen, werden jongleurs of minstrelen genoemd. Meestal waren deze arm en van eenvoudige komaf.

In de Duitstalige gebieden traden van 1150 tot 1300 de minnezangers op. Zij kunnen vergeleken worden met de troubadours. Zij vereerden de vrouw (minne= liefde).

De meistersingers (vaak handwerklieden) volgden de minnezagers op, dat was rond 1500. De meistersinger begeleidde zichzelf op de luit. Hun teksten waren kluchtig en wereldlijk.

Vermaard was de schoenmaker meistersinger Hans Sachs (1494 – 1576). Hij liet zeker 4000 liederen na en 2000 toneelstukken. Richard Wagner zou later zijn opera Die Meistersinger von Nürnberg (1886) aan hem wijden. De verhalenschrijvers gebroeders Grimm gebruikten veel materiaal van Hans Sachs zijn teksten

TROUBADOURS EN ZO NUMMER 850