Wagenseil – Tromboneconcert

George Christoph Wagenseil was een Oostenrijks componist die in 1715 in Wenen werd geboren en stierf aldaar in 1777. Zijn ouders en voorouders hadden connectie met het keizerlijke hof. Zijn leermeester was de hofkapelmeester en vermaarde muziektheoreticus Johann Joseph Fux. Het moge geen verwondering zijn dat de getalenteerde Wagenseil die als kind reeds componeerde een aanstelling kreeg als componist en musicus (orgel en klavecimbel) aan het hof van Maria Theresia van Oostenrijk. Aan Koningin Marie Antoinette gaf hij pianoles.

Wagenseil is als componist een overgangsfiguur van de barok naar het classicisme. Samen met Karl Ditters von Dittersdorf (1739 – 1799) deelt men hem in tot de vroege Weense school. Zo wordt hij de voorloper genoemd van Haydn (1732 – 1809) en Mozart (1756 – 1791). Beide grootmeesters kenden zijn werken. Zijn vroegste werken behoren tot de barok, latere werken zouden tot de galante stijl (rococo) gaan behoren. Evenals zijn opvolger Haydn componeerde Wagenseil meer dan 100 symfonieën. Verder schreef hij voor koor, opera’s en soloconcerten voor trombone, cello en harp.

WAGENSEIL TROMBONECONCERT NUMMER 861